Tin tức

QŨY TỪ THIỆN KIM OANH TIẾP TỤC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, CHĂM LO THIẾT THỰC NGƯỜI NGHÈO KHÓ TỈNH BÌNH DƯƠNG

QŨY TỪ THIỆN KIM OANH TIẾP TỤC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, CHĂM LO THIẾT THỰC NGƯỜI NGHÈO KHÓ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày 26/10/2021, tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, chăm lo thiết thực cho người nghèo, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; lãnh đạo Ban công tác phía Nam ủy ban TW MTTQ Việt Nam, lãnh đạo MTTQ tỉnh Bình Dương cùng Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trực tiếp đến thăm, động viên và tặng 4.500 túi an sinh hỗ trợ các hộ nghèo, người lao động mất việc làm ở tx. Tân Uyên, H. Bắc Tân Uyên, Tp Dĩ An, Thuận An, tỉnh Bình Dương.
TOP