Tin tức

Quỹ Từ thiện Kim Oanh đóng góp gần 5 tỉ đồng chống dịch Covid-19

Quỹ Từ thiện Kim Oanh đóng góp gần 5 tỉ đồng chống dịch Covid-19

Chiều hôm qua, 5-8, Quỹ Từ thiện Kim Oanh tiếp tục hỗ trợ 1,4 tỉ đồng cùng chung tay góp sức chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Tính đến nay, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã đóng góp gần 5 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước.

TOP