Tin tức

Bản tin Bất Động Sản Kim Oanh - Số 4 - Tháng 6.2011

Phóng sự ảnh tổng kết hoạt động Quý I/2011 của Công ty Địa Ốc Kim Oanh, Phân tích xu hướng đầu tư Quý II/2011. Thông tin thị trường, văn bản pháp luật được ban hành trong tháng 5.2011. Hoạt động khuyến mãi tại các sàn giao dịch của hệ thống Siêu Thị Địa Ốc Kim Oanh. ban-tin-bat-dong-san-kim-oanh-so-4-thang-6-2011.pdf
TOP