Tin tức

Bản tin Bất Động Sản Kim Oanh Số 13 - tháng 12/2012

Trọng tâm phát triển của Kim Oanh trong năm 2013 là sẽ từng bước dịch chuyển từ phân phối đơn thuần sang chủ động hợp tác đầu tư cùng các chủ đầu tư có uy tín, nhằm chủ động nguồn sản phẩm tốt nhất tới khách hàng.
ban-tin-bat-dong-san-kim-oanh-so-13-thang-12-2012.pdf
TOP