Tin tức

Bản tin Bất Động Sản Kim Oanh Số 11 - 2012

Trong thời gian qua, thị trường bất động sản Bình Dương có nhiều bước chuyển khá tốt với 
số lượng giao dịch thành công tăng vượt trội, đặc biệt là phân khúc đất nền giá rẻ bởi khu 
vực này có rất nhiều lợi thế hạ tầng.
ban-tin-bat-dong-san-kim-oanh-so-11-thang-10-2012.pdf
TOP