Tin tức

Tập đoàn Kim Oanh tổng kết hoạt động cuối năm và định hướng hoạt động năm 2022

Tập đoàn Kim Oanh tổng kết hoạt động cuối năm và định hướng hoạt động năm 2022

Không quá khi nói rằng năm 2021 là “năm lịch sử của Việt Nam”, dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế chung của cả nước. Thế nhưng, Tập đoàn Kim Oanh vẫn kiên cường vươn lên, duy trì hoạt động kinh doanh, phát triển cơ cấu tổ chức và thực hiện sôi nổi các hoạt động cộng đồng.
TOP