du-an-mega-2.gif
>>Phong thủy

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm Quý Tỵ cho gia chủ sinh năm 1979, 1980,1981,1982

11/03/2013
Xem tuổi làm nhà, sửa nhà năm Quý Tỵ cho những người sinh năm 1979 (Kỷ Mùi), 1980 (Canh Thân), 1981 (Tân Dậu), 1982 (Nhâm Tuất).

Kiểm tra xem có phạm Tam tai, Kim lâu, Hoang ốc không?

37.  Năm sinh dương lch: 1979 Năm sinh âm lch: K Mùi

Tam tai: Gia chủ tuổi K Mùi, cần tránh các năm tam tai: T, Ng, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý T, như vậy sẽ  phm tam tai.

Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 35 tuổi (tuổi âm),  phm kim lâu.

Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 35 tuổi (tuổi âm), không phm hoàng c.

• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2018, 2021, 2030, 2036, 2045, 2046, 2048, 2054, 2055, 2057, 2064, 2066, 2072, 2081, 2082, 2084.

• Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994 (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.

38. Năm sinh dương lch: 1980 Năm sinh âm lch: Canh Thân

Tam tai: Gia chủ tuổi Canh Thân, cần tránh các năm tam tai: Dn, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý T, như vậy sẽ không phm tam tai.

Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 34 tuổi (tuổi âm), không phm kim lâu.

Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 34 tuổi (tuổi âm), không phm hoàng c

• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2013, 2019, 2028, 2031, 2037, 2038, 2040, 2049, 2055, 2056, 2064, 2065, 2067, 2073, 2074, 2076, 2085.

NĂM 2013 CÓ TH XÂY NHÀ ĐƯỢC

39.  Năm sinh dương lch: 1981 Năm sinh âm lch: Tân Du

Tam tai: Gia chủ tuổi Tân Du, cần tránh các năm tam tai: Hi, Tý, Su. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý T, như vậy sẽ không phm tam tai.

Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 33 tuổi (tuổi âm), phm kim lâu.

Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 33 tuổi (tuổi âm), phm hoàng c.

• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2014, 2020, 2023, 2029, 2032, 2038, 2039, 2041, 2047, 2048, 2050, 2056, 2059, 2065, 2066, 2068, 2074, 2075, 2077, 2083, 2084, 2086.

• Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994  (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 
40. Năm sinh dương lch: 1982 Năm sinh âm lch: Nhâm Tut

Tam tai: Gia chủ tuổi Nhâm Tut, cần tránh các năm tam tai: Thân, Du, Tut. Năm dự kiến xây nhà là năm 2013 tức năm Quý T, như vậy sẽ không phm tam tai.

Kim lâu: Năm 2013, gia chủ 32 tuổi (tuổi âm), không phm kim lâu .

Hoàng ốc: Năm 2013, gia chủ 32 tuổi (tuổi âm),  phm hoàng c.

• Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2012, 2015, 2021, 2024, 2033, 2039, 2048, 2049, 2051, 2057, 2058, 2060, 2067, 2069, 2075, 2084, 2085, 2087.

• Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1908, 1910, 1911, 1917, 1919, 1920, 1926, 1928, 1929, 1935, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1965, 1971, 1974, 1980, 1983, 1989, 1992, 1994  (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc). Nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.
 
Theo TranHuyThuan 
  • In
  • Gửi bạn bè