du-an-mega-2.gif
>>Bằng khen - giấy chứng nhận

Bằng khen - giấy chứng nhận

Cup Công ty tư vấn, môi giới bất động sản uy tín năm 2017 Cup Công ty tư vấn, môi giới bất động sản uy tín năm 2017
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
Đã có thành tích trong công tác xã hội từ thiện từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đã có thành tích trong công tác xã hội từ thiện từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2013 Cúp Bông Hồng Vàng Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2013 Cúp Bông Hồng Vàng
Bằng khen được bộ trưởng bộ giáo dục tặng: Đã có thành tích xuất sắc xây dựng và đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính phát triển sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ miền núi, vùng sâu và vùng biển đảo Việt Nam Bằng khen được bộ trưởng bộ giáo dục tặng: Đã có thành tích xuất sắc xây dựng và đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính phát triển sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ miền núi, vùng sâu và vùng biển đảo Việt Nam
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam
Bộ trưởng bộ tài chính tặng: Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015 Bộ trưởng bộ tài chính tặng: Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015
Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2016 Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2016
Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc tặng Công ty Địa Ốc Kim Oanh đã có thành tích đóng góp, ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính giai đoạn 2015 - 2016 Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc tặng Công ty Địa Ốc Kim Oanh đã có thành tích đóng góp, ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính giai đoạn 2015 - 2016
Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc top 100 Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc top 100
Tặng bà Đặng Thị Kim Oanh đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Cuộc vận động ”Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000 - 2015 Tặng bà Đặng Thị Kim Oanh đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Cuộc vận động ”Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000 - 2015
Đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000 - 2015 Đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000 - 2015
Kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù Kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù
Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 -2015 Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 -2015
Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương
Đã có nhiều hoạt động bảo trợ trẻ em khó khăn năm 2015 Đã có nhiều hoạt động bảo trợ trẻ em khó khăn năm 2015
Đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động của Quỹ học bỏng Vừ A Dính giai đoạn 2014 2015 Đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động của Quỹ học bỏng Vừ A Dính giai đoạn 2014 2015
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2010 - 2015 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2010 - 2015
Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2014 Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
Đã thực  hiện tốt chính sách BHXH – BHYT năm 2014 Đã thực hiện tốt chính sách BHXH – BHYT năm 2014
Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, làm tốt công tác xã hội, từ thiện góp phần giải quyết an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2014 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, làm tốt công tác xã hội, từ thiện góp phần giải quyết an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2014
1234