Địa ốc Kim Oanh
>Ứng tuyển

Tuyển dụng

Vị trí ứng tuyển(*)

Họ và tên(*)

Giới tính(*)

Ngày tháng năm sinh(*)

Open the calendar popup.

Địa chỉ thường trú(*)

Địa chỉ liên lạc(*)

Email(*)

Số điện thoại(*)

Trình độ học vấn(*)

Trình độ chuyên môn(*)

Kỹ năng(*)

Kinh nghiệm làm việc

Tên công ty cũ

Thời gian làm việc

Vị trí

Mức lương

Công việc cụ thể

Thông tin tham khảo
(Cấp quản lý hoặc đồng nghiệp cũ)

Mô tả thêm về bản thân

Đính kèm CV 1
(zip,rar,doc,pdf,<500KB)

Đính kèm CV 2
(zip,rar,doc,pdf,<500KB)

Mã xác nhận