Dự án mới

Tin tức

Bình Dương – Nền kinh tế trọng điểm phía Nam

Bình Dương – Nền kinh tế trọng điểm phía Nam

“Mạng lưới giao thông tốt sẽ thúc đẩy đô thị phát triển bền vững, đặc biệt, trong quá trình quy hoạch phát triển cần phải tính đến vai trò quan trọng của việc kết nối vùng” - Ông Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết. Việc chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại kết hợp các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và môi trường đầu tư thông thoáng đã giúp Bình Dương vượt kế hoạch về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).

Video Clip

Đối tác

Sàn giao dịch BĐS