Dự án mới

Tin tức

Xây dựng Bình Dương thành đô thị hiện đại

Xây dựng Bình Dương thành đô thị hiện đại

Sau 18 năm tái lập tỉnh, tỉnh Bình Dương từ một tỉnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển mạnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước.

Video Clip

Đối tác

Sàn giao dịch BĐS